<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >UB Gaming</span>

2024

UB Gaming

En stor majoritet av alla under 40 år spelar spel varje vecka. Men när nästan alla spelar blir det också svårare att ringa in spelkulturen. Här kommer UB Gaming in, Sveriges i särklass mest omfattande spelstudie, som hjälper dig att förstå spelens roll i människors liv! Med 2000 deltagare i åldern 15-39 år kartlägger vi allt kring den expanderande spelkulturen.

locked-report
UB Gaming är en våra specialrapporter. Du kan ladda ner ett utdrag från rapporten kostnadsfritt. Hela rapporten, inklusive möjligheten att beställa tematiska föredrag och fördjupande analyser finns tillgängligt för köp.


Vill du veta mer?
Kontakta Jacob Strandell på

UB Gaming 2024 genomfördes mellan 10 - 20 januari 2024. Målgruppen för studien är unga och vuxna i Sverige 15-39 år. Totalt har 2 095 personer intervjuats.