Folder

10 insikter om tjejers teknikintresse 2021

En folder framtagen på uppdrag av Teknikföretagen