Rapport

10 insikter om tjejers teknikintresse

Rapport på uppdrag av Teknikföretagen