Rapport

Attityder till yrkesprogram 2017/2018

Uppföljningsundersökning på uppdrag av WorldSkills Sverige