Rapport

Attityder till yrkesprogram 2018/2019

Uppföljningsundersökning på uppdrag av WorldSkills Sverige