Rapport

Back2School 2023

En rapport av Ungdomsbarometern
Omslag för rapporten Back2School 2023 som föreställer fem ungdomar i ett trapphus på en skola

Back2School 2023

Sedan 2015 har andelen unga som upplever livet som tråkigare, mindre meningsfullt och mer otryggt ökat. Samtidigt oroar man sig för ekonomin och många unga har bara råd med det allra nödvändigaste. Under året har generativ AI slagit igenom, 75 procent av unga har använt det. Av de som använt AI i skolan anger 55 procent att de använt AI till en skoluppgift på ett sätt de tror inte var tillåtet.