Rapport

Gen Z, restriktioner och vaccinationer

Del 4 i rapportserien "Unga & Covid-19" av Ungdomsbarometern
Omslag för rapporten Gen Z, restriktioner och vaccinationer som föreställer två tjejkompisar på en bänk som tar en selfie. Båda bär mask.

Unga & Covid-19

I Ungdomsbarometerns rapportserie “unga och Covid-19” kommer ungas egna svar kring olika perspektiv att belysas. Genom att jämföra med data från hösten 2019 kommer vi bland annat att visa oroande tendenser kring måendet och att många fler oroar sig inför framtiden.