Rapport

Generation Z – 2022

En rapport av Ungdomsbarometern
Omslag för rapporten Generation Z – 2022 som föreställer en grupp unga människor med färgstänk i ansiktet

Generation Z – 2022

Unga är mer optimistiska kring livet just nu och samvaron i stort jämfört med 2020. De tycker även att de har stor möjlighet att påverka sitt liv. Samtidigt tycker fler att samhällsutvecklingen är på väg åt fel håll och att de har mindre möjlighet att påverka samhället i stort. Dessutom minskar intresset för samhälle och politik något.