Rapport

Gymnasieelever & Covid-19

Del 1 i rapportserien "Unga & Covid-19" av Ungdomsbarometern
Omslag för rapporten Gymnasieelever och Covid-19 som föreställer en grupp unga människor som har picknick i en park

Unga & Covid-19

I Ungdomsbarometerns rapportserie “unga och Covid-19” kommer ungas egna svar kring olika perspektiv att belysas. Genom att jämföra med data från hösten 2019 kommer vi bland annat att visa oroande tendenser kring måendet och att många fler oroar sig inför framtiden.