Rapport

Gymnasieelever om distansundervisning

Del 2 i rapportserien "Unga & Covid-19" av Ungdomsbarometern
Omslag för rapporten Gymnasieelever om distansundervisning som föreställer en ung kille som sitter vid ett skrivbord med en bärbar dator.

Unga & Covid-19

I Ungdomsbarometerns rapportserie “unga och Covid-19” kommer ungas egna svar kring olika perspektiv att belysas. Genom att jämföra med data från hösten 2019 kommer vi bland annat att visa oroande tendenser kring måendet och att många fler oroar sig inför framtiden.