Rapport

Pengar, pandemi & prisjakt

Del 3 i rapportserien "Unga & Covid-19" av Ungdomsbarometern
Omslag för rapporten Pengar, pandemi och prisjakt som föreställer en ung tjej som ligger på en säng och håller i en bok.

Unga & Covid-19

I Ungdomsbarometerns rapportserie “unga och Covid-19” kommer ungas egna svar kring olika perspektiv att belysas. Genom att jämföra med data från hösten 2019 kommer vi bland annat att visa oroande tendenser kring måendet och att många fler oroar sig inför framtiden.