Rapport

Relationer, framtidstro & nya normer

Del 5 i rapportserien "Unga & Covid-19" av Ungdomsbarometern
Omslag för rapporten "Relationer, framtidstro och nya normer" föreställande en ung kille som tittar ut över Stockholm från en utsiktsplats

Unga & Covid-19

I Ungdomsbarometerns rapportserie “unga och Covid-19” kommer ungas egna svar kring olika perspektiv att belysas. Genom att jämföra med data från hösten 2019 kommer vi bland annat att visa oroande tendenser kring måendet och att många fler oroar sig inför framtiden.