Rapport

Trender 2023 – Enligt unga

En trendspaning av Ungdomsbarometern
Omslag Ungdomsbarometerns trendrapport 2023

Trender 2023 – Enligt unga

Ungdomsbarometerns Trendrapport för 2023 bygger på en analys av 15 000 unga i åldern 15-24 år som fått besvara frågan vad de tror blir nästa års trender. De öppna svaren från ungdomarna har analyserats och sammanställts i sex övergripande teman och en rad nichetrender som till exempel ”Granola Girls”, BeReal, studiemotivation och BookTok, nya kroppsideal och ”gorpcore”.