Rapport

Trender 2024 – Enligt unga

En trendspaning av Ungdomsbarometern
Trendrapporten 2024

Trendrapporten 2024

Varje höst låter Ungdomsbarometern unga svara på frågan om vad de tror blir nästa års stora trend – vilket i år genererat 7 254 unika trendspaningar.  Årets spaningar kan delas in i tre makrotrender -ekonomi, hälsa och estetik. Inom respektive område finns ett antal mikrotrender varav flera går stick i stäv med varandra, där killar och tjejer till stor del drar åt olika håll när de navigerar en osäker omvärld. Några av trenderna är ”monkmode”, ”CEO-estetik”, ”Lookmaxxing”, ”dopamine decor” och självklart, AI.