Rapport

Unga inför valet

En rapport av Ungdomsbarometern
Omslag för rapporten Unga inför valet som föreställer en grupp människor som går på en gata

Unga inför valet

Rysslands invasion av Ukraina har förändrat ungas syn på försvaret. Två av tre unga tycker nu att försvaret behöver rustas upp, jämfört med fyra av tio under hösten 2021. Upprustning av militären är också den samhällsfråga som ökat mest i vikt under våren 2022, men ökade resurser till vård och omsorg, miljö- och klimatfrågor och ökad jämställdhet mellan könen är fortsatt de viktigaste samhällsfrågorna bland unga.