Rapport

Unga om välfärdsjobben

Undersökning på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR