Återkommande studier

Ungdoms-
barometern

Ungdomsbarometern är Sveriges största årligen återkommande ungdomsstudie.

Stora UB

Sedan 1991 har vi samlat insikter från tiotusentals unga i Sverige mellan 15-24 år

Ungdomsbarometern är Sveriges bredaste ungdomsstudie och undersöker allt från hobbys och medievanor till politiska övertygelser och tankar om framtiden.

Resultaten analyseras och sammanställs i ett flertal rapportområden med insikter om hur dagens unga tänker, tycker och agerar. Frågorna behandlar allt från intressen, kost- och hälsovanor, synen på utbildning och tankar om ett framtida arbetsliv, till engagemang, medievanor och vad som är viktigt i det sociala livet. Insikterna är ett underlag för att förstå hur ungas attityder, erfarenheter och intressen kan komma att påverka samhällsutvecklingen, såväl här och nu som på längre sikt.

Förutom att ge svar på aktuella frågor kan vi analysera data som stäcker sig så långt tillbaka som 1991. Det låter oss studera förändringar i en större kontext och ger oss en unik möjlighet att följa upp trender som har kommit och gått genom åren.

Ungdomsbarometern 2023 har sammanställts i nio olika temarapporter:

Ladda ner ett rapportutdrag eller ta kontakt med rapportansvarig för mer information
Hälsorapporten

Beskriver på vilket sätt unga agerar på sitt stora intresse för hälsa och vad det egentligen innebär att leva hälsosamt

 

Analyser ur data i Ungdomsbarometern

Våra temarapporter tecknar en bred bild av ungas attityder och värderingar inom de olika områdena, men ibland behövs ännu mer fördjupad kunskap. Verklig magi uppstår genom att kombinera de generella insikterna ur dessa med skräddarsydd analys där vi fokuserar på en specifik målgrupp eller fråga ur olika årgångar (allra helst tillsammans med kvalitativa metoder).

Några exempel på hur datan från våra årliga studier användas:
 • Vilka är de som funderar på en viss utbildning, men inte väljer den i första hand?
 • Hur uppfattar unga läraryrket och hur har det förändrats över tid?
 • Hur skiljer unga i olika delar av landet?
 • Vilka kanaler är bäst för att nå unga gamers?
 • Vilka är det främsta anledningarna att unga slutar med olika idrotter?
Ungdomsbarometern 2024 thumb

Ungdomsbarometern 2024 är snart här!

Insamlingsperioden för Sveriges största ungdomsstudie har startat, och 2024 års upplaga kommer finnas tillgänglig att köpa redan innan årsskiftet. Ungdomsbarometern 2024 kommer att sammanställas i åtta olika temarapporter:

 • Identitet, livsstil och hälsa
 • Samhälle, politik och engagemang
 • Gymnasium
 • Högskola och universitet
 • Arbetsliv och fack
 • Mat och måltider
 • Konsumtion och ekonomi
 • Kommunikation och reklam