<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Samhälle, politik och engagemang</span>

2024

Samhälle, politik och engagemang

Hur utvecklas ungas syn på viktiga samhällsfrågor och politik? Hur förändras deras framtidssyn, förtroende för institutioner och engagemangsvilja?

locked-report
Rapporten Samhälle, politik och engagemang är en av våra specialrapporter. Du kan ladda ner ett utdrag från rapporten kostnadsfritt. Hela rapporten, inklusive möjligheten att beställa tematiska föredrag och fördjupande analyser finns tillgängligt för köp.


Vill du veta mer?
Kontakta Ulrik Hoffman på

Ungdomsbarometern 2024 genomfördes mellan 5 oktober - 23 november 2023. Målgruppen för studien är unga i Sverige 15-24 år. Totalt har 15 008 unga intervjuats.