Återkommande studier

Ungdomsbarometern är Sveriges största årligen återkommande ungdomsstudie

Sedan 1991 har vi samlat insikter från tiotusentals unga i Sverige mellan 15-24 år

Ungdomsbarometern är Sveriges bredaste ungdomsstudie och undersöker allt från hobbys och medievanor till politiska övertygelser och tankar om framtiden.

Resultaten analyseras och sammanställs i ett flertal rapportområden med insikter om hur dagens unga tänker, tycker och agerar. Frågorna behandlar allt från intressen, kost- och hälsovanor, synen på utbildning och tankar om ett framtida arbetsliv, till engagemang, medievanor och vad som är viktigt i det sociala livet. Insikterna är ett underlag för att förstå hur ungas attityder, erfarenheter och intressen kan komma att påverka samhällsutvecklingen, såväl här och nu som på längre sikt.

Förutom att ge svar på aktuella frågor kan vi analysera data som stäcker sig så långt tillbaka som 1991. Det låter oss studera förändringar i en större kontext och ger oss en unik möjlighet att följa upp trender som har kommit och gått genom åren.

Ungdomsbarometern 2024 har sammanställts i nio olika temarapporter:

Ladda ner ett rapportutdrag eller ta kontakt med rapportansvarig för mer information

Analyser ur data i Ungdomsbarometern

Våra temarapporter tecknar en bred bild av ungas attityder och värderingar inom de olika områdena, men ibland behövs ännu mer fördjupad kunskap. Verklig magi uppstår genom att kombinera de generella insikterna ur dessa med skräddarsydd analys där vi fokuserar på en specifik målgrupp eller fråga ur olika årgångar (allra helst tillsammans med kvalitativa metoder).

Några exempel på hur datan från våra årliga studier användas:
  • Vilka är de som funderar på en viss utbildning, men inte väljer den i första hand?
  • Hur uppfattar unga läraryrket och hur har det förändrats över tid?
  • Hur skiljer unga i olika delar av landet?
  • Vilka kanaler är bäst för att nå unga gamers?
  • Vilka är det främsta anledningarna att unga slutar med olika idrotter?

Tidigare års Ungdomsbarometer:

2023 Livsstil och samhälle

2023

Livsstil och samhälle
2023 Gymnasierapporten

2023

Gymnasierapporten
2023 Högskolerapporten

2023

Högskolerapporten
2023 Arbetslivsrapporten

2023

Arbetsliv
2023 Fackrapporten

2023

Fack
2023 Mat och måltider

2023

Mat och måltider
2023 Hållbarhetsrapporten

2023

Hållbarhet
2023 Hälsorapporten

2023

Hälsa
2023 Kommunikation och reklam

2023

Kommunikation och reklam
2022 Generation, livsstil och samhälle

2022

Generation, livsstil och samhälle
2022 Gymnasierapporten

2022

Gymnasierapporten
2022 Högskolerapporten

2022

Högskolerapporten