Återkommande studier

LL-barometern kartlägger behov, preferenser och eventuella hinder för att studera i vuxen ålder

Vilka preferenser, behov och eventuella hinder finns det för utbildning senare i livet?

Det har talats mycket och länge om hur viktigt det livslånga lärandet är och vad det syftar till, men betydligt mycket mindre om vad individerna som förväntas ta del av ett livslångt lärande tycker och tänker. Det är något vi försöker ändra på i och med denna studie.

I LL-barometern tittar vi närmre på vilken syn och inställning 25-55 åringar har när det kommer till studier inom ramen för det konventionella utbildningssystemet. Målet är att skapa en bättre förståelse kring hur tankar och förutsättningar förändras i olika livsfaser, och hur behoven skiljer sig mellan olika grupper.

Studien behandlar bland annat följande områden:
  • Intresset för studier och vilka drivkrafter som ligger bakom viljan att utbilda sig
  • Upplevda hinder personliga, ekonomiska och institutionella. Vad som får individer att tveka på, avstå från eller oroa sig för studier senare i livet
  • Vilka stöd som efterfrågas och hur kunskapsnivån ser ut gällande befintliga stöd och resurser
  • Vilken information som efterfrågas och inhämtas inför valet av utbildning
  • Vad som gör ett lärosäte attraktivt

Vi genomför även skräddarsydda analyser där vi exempelvis kan titta närmre på demografiska skillnader, men även hur det ser ut inom specifika branscher eller i olika delar av landet. Vi kan svara på i stort sett allt som man undrar över inom livslångt lärande-landskapet.

(c) Ungdomsbarometern 2023 - LL-Barometern 2023

LL-barometern 2023

LL-barometern är en studie om livslångt lärande som kartlägger behov, preferenser och eventuella hinder för att studera i vuxen ålder, och hur det skiljer sig mellan olika grupper, branscher och kompetensområden.

LL-barometern genom åren

LL-barometern är en våra återkommande studier. Här nedan kan du se en överblick av samtliga år studien genomförts.
(c) Ungdomsbarometern 2023 - LL-Barometern 2023

2023

LL-barometern 2023
(c) Ungdomsbarometern - LL-Barometern 2021

2021

LL-barometern 2021