<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Arbetslivsrapporten</span>

2023

Arbetslivsrapporten

Beskriver vad unga vill jobba med och hur de önskar att arbetslivet ska vara

Vill du veta mer?
Kontakta Jacob Borssén på

Ungdomsbarometern 2023 genomfördes mellan 6 oktober - 15 november 2022. Målgruppen för studien är unga i Sverige 15-24 år. Totalt har 16 295 unga intervjuats.