<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Hållbarhetsrapporten</span>

2023

Hållbarhetsrapporten

Beskriver betydelsen av att leva hållbart, på vilket sätt unga gör det idag och vad de tror de kommer göra framåt

Vill du veta mer?
Kontakta Johanna Göransson på

Ungdomsbarometern 2023 genomfördes mellan 6 oktober - 15 november 2022. Målgruppen för studien är unga i Sverige 15-24 år. Totalt har 16 295 unga intervjuats.