<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Hälsorapporten</span>

2023

Hälsorapporten

Beskriver på vilket sätt unga agerar på sitt stora intresse för hälsa och vad det egentligen innebär att leva hälsosamt

Vill du veta mer?
Kontakta Jessica Åkerström på

Ungdomsbarometern 2023 genomfördes mellan 6 oktober - 15 november 2022. Målgruppen för studien är unga i Sverige 15-24 år. Totalt har 16 295 unga intervjuats.