<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Mat och måltider</span>

2023

Mat och måltider

Beskriver ungas matvanor, hur de handlar mat och vad som påverkar vad de äter

Vill du veta mer?
Kontakta Johanna Göransson på

Ungdomsbarometern 2023 genomfördes mellan 6 oktober - 15 november 2022. Målgruppen för studien är unga i Sverige 15-24 år. Totalt har 16 295 unga intervjuats.