<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Livsstil och samhälle</span>

2023

Livsstil och samhälle

Beskriver Generation Z, hur de uppfattar livet just nu och deras syn på samhället

Vill du ha mer information?
Kontakta Ulrik Hoffman

Ungdomsbarometern 2023 genomfördes mellan 6 oktober - 15 november 2022. Målgruppen för studien är unga i Sverige 15-24 år. Totalt har 16 295 unga intervjuats.